Skicka redan nu in din intresseanmälan till nästa års antagning av Kyl- och värmepumptekniker!

Både nu och i framtiden kommer det att råda brist på kyl- och värmepumptekniker!