OVK
Av
Textstorlek: Decrease font Enlarge font

Följande kapitel/material hittar du här:

1. God inomhusmiljö_PE Nilsson

2. Komfortkyla_PE Nilsson

3. Allmänna Råd om OVK_Funkis

4. Självdragsventilation_Boverket

5. Utdrag ur Plan- o bygglagen 2010:900

6. Plan- o byggförordningen 2011:338 finns i 2:a länken nedan, men även som bilaga

7. Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem_OVKAR 1

8. Boverkets allmänna råd om funktionskontroll o certifiering_BFS 2011:16 uppdaterade till BFS 2017:10 OVK 3 (senaste versionen)

9. Sammanfattning av skrifter från Boverket avs OVK

10. Utdrag ur Miljöbalken

11. Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

12. Arbetsmiljölagen med kommentarer

13. Tillståndet i den byggda miljön, Boverket

 

 

 

Nyttiga länkar:

http://funkis.se/ovk/varfor-ovk/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-byggforordning-2011338_sfs-2011-338 

 

  • Mejla en vän Mejla en vän
  • Skriv ut version Skriv ut version
  • Enkel text Enkel text